Ikerketaren aurkezpena

Iruñan 2019ko urriaren 23an Txuri Ollok aurkeztua

Izenburua: Nafarroan bortizkeria instituzionalak motibazio politikoagatik eragindako biktimen memoria

Eskuin muturreko eta/edo funtzionario publikoen bortizkeriagatik hildakoak izan ziren lau biktimen memoria familiarra, soziala eta instituzionala aurkezten da, ekintzak Espainiako Transizioa deitutako testuinguruan kokatuz; hausturak, erreformismoak edo erregimen frankistaren jarraipenak talka
egiten zuten jarreretako uneetan kokatuz. Orainalditik iraganaren irakurketa, memoria ofiziala eta memoria popularra bat ez datozenean.

Doktore-tesiaren aurkezpena

Rocío Ochoa antropologoaren doktore-tesiaren aurkezpena. Izenburua: familia eta lana uztartzea Lekunberrin/Larraunen: hurbilketa etnografikoa.

Eguna: astelehena, 2019ko apirilak 15

Zaintza lehen mailako arazo sozial bihurtu da. Zaintza lan asko dago, eta emakume gutxiago, doan egiteko. Errealitate horren aurrean, gobernuek neurri politikoak, kontziliaziorako edo erantzunkidetasunerako deiak ezarri dituzte, eta, oro har, erraztasun txikiak dituzte emakumeek etxeko eta merkatuko beharrei ia laguntzarik gabe erantzun diezaieten.

Doktorego-tesi honen helburu orokorra adingabeak ardurapean dituzten bikote heterosexualetan enplegua eta zaintza-lana banatzeko moduak aztertzea izan da, bai eta familia eta lana bateragarri egiteko politikek banaketa horietan duten eragina ere.

Hiri-antropologiako ibilbidea

Ibilbide txikia Iruñeako (Nafarroa) zenbait eremutan barna, “idazleen” edo grafitigileen lana ikusteko, horien kokapena, eta grafitigileen komunitatearen barnean duten garrantzia eta balioa aztertzeko

MAS ALLÁ DE LOS MUROS lanean oinarritua: Azterketa antropologikoa, Iruñeko legezko sistemek eta harremanek grafitiaren komunitatean duten eraginari eta balioari buruzkoa.

Azterketa, hiri-inguruneko espazioaren lehiaz, baita hiriak grafitia bezalako fenomeno global baten gainean inprimatzen duen balioaz ere. Grafitiaren ezaugarriak Iruñean eta zer nolako harremana duen hiriko sistema adiskidantzazkoarekin, tradizionalarekin eta legalarekin: koadrila, baxerak, tokiko legedia eta tradizioak