Heriotza politiko baten oroitzapen publikoa: kazetaritzako historiografia eta erritualitate publikoaren etnografia ( José Luís Cano Pérez, 1949-1977)

Idazleak: Lera-Ikerguneko kideak:

Kepa Fernández de Larrinoa

Karlos Irujo Asurmendi

Santiago Martínez Magdalena

Txuri Ollo Gorriti

Cristina Saura Blanco

Argitarapena: Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 94. zk., 2020. urtea.

Nafarroako Gobernua, 157-223 or.

LABURPENA
Trantsizioan, frankismoa oso zakar eta makur aritu zen erregimenaren jarraipenaren
aurkako gizarte-mugimenduen aurka. Testuinguru horren barruan, Amnistia eta
Askatasuna adierazpenak elkarren sinonimo bilakatu ziren. Jose Luis Cano Perezen
hilketa 1977ko maiatzean gertatu zen. Artikulu honek haren heriotzaren oroitzapen
jorratzen du. Zehazki, 1977-2018 aldia aztertzen du. Oroitzapenaren eta ahanzturaren
mekanismoei begiratzen die. Kazetaritzaren historiografian eta bertan-bertako lanean
oinarrituta, egileek, aldi berean kultura materiala eta materiagabearen, arts memoriae-ren
eta sinbolizazio politikoko kanonen sintesi etnografikoa aurkezten dute. Kontzeptuzko
elaborazio erreflexiboetatik eta oinarri teoriko kontrastagarrietatik eratorritako
hausnarketak egin beharrekoak dira «memoria historikoarekiko» lotutako ezein kulturapolitika formalki abiarazi aurretik.
Gako hitzak: Antropologia politika; Estatu-indarkeria; Trantzizioaren historia-gomuta;
Nafarrroa

Utzi iruzkina